WYMIANY


Klient za zgodą Sprzedawcy może wymienić Produkt na inny, o ile zgłosi taką chęć Sprzedawcy (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] w terminie do 14 dni od dnia doręczenia przesyłki.
Rozliczenie w przypadku wymiany Produktu:
W przypadku wymiany Produktu, zapłata za Produkt w wysokości Ceny zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Produktu, ewentualna różnica w Cenie zostanie odpowiednio zapłacona przez Klienta lub zwrócona przez Sprzedawcę na rachunek bankowy Klienta.
Produkt należy odesłać na adres: Al. Wilanowska 95/7, 02-765 Warszawa.
Klient zgłaszając wymianę proszony jest o przesłanie Produktu wraz z dokumentem sprzedaży (faktura).


ZWROTY


Klient może zwrócić do sklepu Produkt w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z Produktem (art. 7 ust. 1 Ustawy).
Produkt należy odesłać na adres: Al. Wilanowska 95/7, 02-765 Warszawa.

Klient proszony jest o przesłanie Produktu wraz z dokumentem sprzedaży (faktura) i wypełnionym formularzem zwrotu (dostępny poniżej).
[pobierz formularz zwrotu]


REKLAMACJE


Klient zgłaszając reklamację proszony jest o wypełnienie formularza reklamacje, dostępnego poniżej.
Produkt należy odesłać na adres: Al. Wilanowska 95/7, 02-765 Warszawa.

Klient zgłaszając reklamację proszony jest o przesłanie Produktu wraz z dokumentem sprzedaży (faktura) i wypełnionym formularzem reklamacji (dostępny poniżej).
[pobierz formularz reklamacji]